นายเวชดุศิต อาจวิชัย
ปลัด อบต./ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.หนองสังข์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2016
ปรับปรุง 26/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 251878
Page Views 602055
 
กองคลัง

นายมนตรี ธงชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวสุทธิมน สุขศิริ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

นางสาวรัชดาวัล กิ้วลาดแยง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวสุนทรี ใจเที่ยง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางสาวศิริรัตน์ ฟองสมุทร
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวนุชเลขา มาสิงบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนภัสภรณ์ ก้อนคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี