นายศิริพงษ์ เหง้าสุวรรณ
นายก อบต.หนองสังข์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2016
ปรับปรุง 12/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 362932
Page Views 766948
 
สมาชิกสภา

นายศิริ แสนสามารถ
ประธานสภา อบต.หนองสังข์

นายไกลกังวน ลาดบาศรี
รองประธานสภา อบต.หนองสังข์

นายเวชดุศิต อาจวิชัย
ปลัด อบต./เลขานุการสภา อบต.หนองสังข์

นายศิริ แสนสามารถ
ส.อบต. หมู่ 1

นายลำไพ แสนสามารถ
ส.อบต. หมู่ 2

นายสมพร แก้วหนองสังข์
ส.อบต.หมู่ 3

นายดำรงพล ศรีคำแซง
ส.อบต.หมู่ 4

นายระยอง ผึ่งผล
ส.อบต.หมู่ 5

นายเกียรติศักดิ์ จันทะวงค์
ส.อบต.หมู่ 6

นายบุญปัน ด้วงคำภา
ส.อบต.หมู่ 7

นายประสิทธิผล เพชรดีคาย
ส.อบต.หมู่ 8

นายไกลกังวน ลาดบาศรี
ส.อบต.หมู่ 9

นายนูน ศรีแสน
ส.อบต.หมู่ 10

นายสมศักดิ์ กำริสุ
ส.อบต.หมู่ 11

นางปัญญา มาสิงบุญ
ส.อบต.หมู่ 12