นายเวชดุศิต อาจวิชัย
ปลัด อบต./ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.หนองสังข์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2016
ปรับปรุง 26/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 251951
Page Views 602145
 
คณะผู้บริหาร

นายเวชดุศิต อาจวิชัย
ปลัด อบต. /ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.หนองสังข์ โทรศัพท์ 042-061024 เบอร์มือถือ 087-6389906
เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือ 087-6389906

นายกัณทลารัตน์ คนซื่อ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ เบอร์โทรติดต่อ 081-7995996
เบอร์โทรศัพท์ ....

นางดารุณี แม้นชัยภูมิ
หัวหน้าสำนักปลัด เบอร์โทรติดต่อ 093-3790226

นายมนตรี ธงชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง เบอร์โทรติดต่อ 091-8610922

นายศิริพงษ์ มีระหงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง เบอร์โทรติดต่อ 086-8669447

นางสาวพัชนี ทองทับ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เบอร์โทรติดต่อ 082-3132400
เบอร์โทรศัพท์ 082-3132400

นางสาวสุทธิมน สุขศิริ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี เบอร์โทรติดต่อ 089-2753313

นายอโนชา ฉัตรสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง เบอร์โทรติดต่อ 061-6414235