นายศิริพงษ์ เหง้าสุวรรณ
นายก อบต.หนองสังข์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2016
ปรับปรุง 12/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 362933
Page Views 766949
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างตัดถนนลูกรังสายใหม่สายทางนากะเดา-ทางสายหนองกุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (09 พ.ค. 2565 | อ่าน 7 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๙๐๐ โด๊ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (06 พ.ค. 2565 | อ่าน 10 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ ( (06 พ.ค. 2565 | อ่าน 11 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกุง หมุ่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (06 พ.ค. 2565 | อ่าน 7 ครั้ง))
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ประจำเดือนเมษษยน 2565 ( (05 พ.ค. 2565 | อ่าน 8 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านนายทัน เชื้อบริบูรณ์ ไปทางทิศเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (02 พ.ค. 2565 | อ่าน 12 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (02 พ.ค. 2565 | อ่าน 12 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 ( (26 เม.ย. 2565 | อ่าน 17 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และบอร์ดประกาศ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ขององค์กร จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (22 เม.ย. 2565 | อ่าน 21 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรอกแม่แรง 5 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (18 เม.ย. 2565 | อ่าน 19 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (12 เม.ย. 2565 | อ่าน 20 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะหมู่บูชา) โดยวิธีเฉพาะเจง ( (12 เม.ย. 2565 | อ่าน 20 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธเฉพาะเจาะจง ( (11 เม.ย. 2565 | อ่าน 16 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (11 เม.ย. 2565 | อ่าน 16 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (10 เม.ย. 2565 | อ่าน 16 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสักทอง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (08 เม.ย. 2565 | อ่าน 18 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (08 เม.ย. 2565 | อ่าน 17 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (05 เม.ย. 2565 | อ่าน 22 ครั้ง))
ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (05 เม.ย. 2565 | อ่าน 24 ครั้ง))
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ประจำเดือนมีนาคม 2565 ( (01 เม.ย. 2565 | อ่าน 33 ครั้ง))