นายศิริพงษ์ เหง้าสุวรรณ
นายก อบต.หนองสังข์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2016
ปรับปรุง 12/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 363051
Page Views 767080
 
ภาพกิจกรรม
การประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจน 2565
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนาแก (คจพ.อ.) ได้มอบหมายให้มีการประชุมทีมปฏิบัติการฯ ประจำตำบลหนอสังข์ โดยมีปลัดอเำเภอนาแกผู้ประสานงานตำบลหนอสังข์เป็นหัวหน้าทีม  นายศิริพงษ์  เหง้าสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอสังข์ รองหัวหน้าทีม กำนันตำบลหนอสังข์ ทีมปฏิบัติการและทีมปฏิบัติการ เพื่อหาทางช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามเมนูแก้ไขปัญหา 5 มิติ 26 เมนู อันประกอบด้วย
1. มิติสุขภาพ  4 เมนู
2.มิติความเป็นอยู่ 5 เมนู
3. มิติการศึกษา 4 เมนู
4. มิติรายได้ 10 เมนู
5. มิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ 3 เมนู 
สรุป ผลกา่รประชุมในเบื้องต้น ตำบลหนองสังข์มีประชาชนเป้าหมาย ที่จะได้รัยการพิจารณาช่วยเหลือ 5 ราย ประกอบด้วย
มิติ สุขภาพ มิติความเป็นอยู่ การซ่อมแซมที่พักอาศัย  สำหรับความเคลื่อนไหวจะได่้รายงานให้ทราบในโอกาสต่อไป
พัฒนากรประจำตำบลหนองสังข์ชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดำเนินงาน
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2565,14:25   อ่าน 8 ครั้ง