นายศิริพงษ์ เหง้าสุวรรณ
นายก อบต.หนองสังข์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2016
ปรับปรุง 12/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 362970
Page Views 766991
 
ภาพกิจกรรม
ประมวลภาพการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID -2019) ตั้งแต่เริ่มต้นจนถ
ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรีสโคโรนา 2019 จนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์มิได้นิ่งนอนใจ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลทุกคนรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร.และพี่นองประชาชนทุกคน ให้การสนับสนุนช่วยเหลืออำเภอ จังหวัด ทำงานอย่างเป็นทีมเพื่อแก้ไขปัญหายับยั้งการแพร่เชื้อ ให้การสนับสนุนงบประมาณและบุตลากรอย่างทุ่มเท  สรุปได้ดังนี้
1. เป็นคณะทำงานในระดับตำบล ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. รพ.สต.ตามที่อำเภอ และ รพ.นาแก ประสานรการดำเนินงาน
2. จัดตั้งโรงพยาบาบลสนามโดยการสนับยสนุนงบประมาณในการปรับปรุง อาคาร นทพ.22 ร่วมกับ อบต.นาเลียง  ทต.พระซอง
3. จัดตั้ง โดยการปรับอาคารห้องประชุม หลวงพ่อแก้วจันทโชโต บริเสณหนองสังข์เป็นอาคารแอลคิล และปรับปรุงอาคารโรงทอผ้าเป็นอาคารดูแลผู้ฟักฟื้นผู้ป่วยก่อนส่งตัวกลับบ้าน
4. ดูแลเรื่องงบประมาณด้านการจัหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และอาคารสำหรับผู้กักคนในแอลคิวและรอกลับบ้าน
5. จัดรถรับส่งกลุ่มเสี่ยงไปตรวจหาเชื้อ ที่ รพ .นาแก 
6. ดูแลผู้กัตนในอาคารบย้านเรือน
รายละเอียดตามภาพประกอบ
ส่งตัวผู้ผ๋านการกักคนกลับบ้าน
ป้ายปฏิบัติสำหรับผู้กักตนในแอลคิว
อปพร.จนท.กำนัน ผญบ.บ้านอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้กักตน
นายพีรพล ลืล่า นายอำเภอนาแกมาให้คำแนะนำในการปฏิงานแอลคิวและให้กำลังใจ อสม.พนักงานส่วนตำบลและ อปพร.ในการทำงานแอลคิวทุกวัน
ทีมกำนัน ผญบ.มารักษาความปลอดภัยผู้กักตนยามคำคืน
ปรับปรุงอาคารโรงนอน นทพ.22 เป็น รพ.สนาม
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ สำหรับผู้กักตน
เต้นท์สำหรับผู้มีความเสี่ยงรอการตรวจร่างกายหาเชื้อ
จนท.ตำรวจมาเยียมและอำนวยกาคความสะดวก
ออกตรวจเยี่ยมผู้กักตนในหมู่บ้าน
อาคารหลวงพ่อแก้ว จันทโชโต ปรับปรุงเป็นแอลคิวชั่วคราว
ทีมงานกู้ชีพกู้ภัยทำความสะิาดและฆ่าเชื้อทุกวัน
ฆ่าเชื้อรถกู้ชีพ อบต.หลังและก่อนการนำส่งกลุ่มเสี่ยงไปตรวจทีท รพ.นาแก
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2565,13:19   อ่าน 23 ครั้ง