นายศิริพงษ์ เหง้าสุวรรณ
นายก อบต.หนองสังข์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2016
ปรับปรุง 14/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 276232
Page Views 639474
 
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ ได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นก่อนเข้ารับหน้าที่ เพื่อปฏิบัติตามความในมาตรา 67 และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 โดยผู้บริหารพร้อมคณะและสภาองค์การบริหารส่วนคำบลหนองสังข์ได้แสดงเจตจำนงในการที่จะส่งเสริมการสร้างค่านิยมรวมถึงการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรเพื่อต่อต้านการทุจริต/คอร์รัปชันทุกรูปแบบ 
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2565,00:00   อ่าน 24 ครั้ง