นายศิริพงษ์ เหง้าสุวรรณ
นายก อบต.หนองสังข์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2016
ปรับปรุง 12/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 362931
Page Views 766947
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ เวลา 09.30 น. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.74 MB