นายศิริพงษ์ เหง้าสุวรรณ
นายก อบต.หนองสังข์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2016
ปรับปรุง 12/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 363007
Page Views 767029
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2564
หน้าปก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.38 KB

คำนำ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.03 KB

สารบัญ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190.01 KB

บทที่ 1 (บทนำ)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 249.46 KB

บทที่ 2 (วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 513.98 KB

บทที่ 3 (ระเบียบและวิธีวิจัย)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 376.19 KB

บทที่ 4 (ผลการวิเคราะห์ข้อมูล)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 379.41 KB

บทที่ 5 (สรุปผลและข้อเสนอแนะ)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.38 KB

สรุปผลการประเมิน และบทสรุปผู้บริหาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 387.11 KB

บรรณานุกรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 102.18 KB