นายศิริพงษ์ เหง้าสุวรรณ
นายก อบต.หนองสังข์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2016
ปรับปรุง 12/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 362925
Page Views 766940
 
ประมวลภาพกิจกรรมenlightened
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 คณะกรรมการนิเทศติดตามฯ ออกนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสังข์ อบต.หนองสังข์

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 คณะกรรมการนิเทศติดตามฯ ออกนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสังข์ อบต.หนองสังข์

ประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการเสนอโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองสังข์ (3)

ประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการเสนอโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองสังข์ (3)

ทีมเรือยาว(หญิง) ตำบลหนองสังข์

ทีมเรือยาว(หญิง) ตำบลหนองสังข์

หมู่บ้านไทกะเลิง

หมู่บ้านไทกะเลิง

การแข่งขันเรือยาวประเพณีตำบลหนองสังข์

การแข่งขันเรือยาวประเพณีตำบลหนองสังข์

กิจกรรมทำความสะอาดภายในตำบล

กิจกรรมทำความสะอาดภายในตำบล

ประชุมประชาคมผู้นำท้องถิ่น

ประชุมประชาคมผู้นำท้องถิ่น

ขบวนกลองตุ้มตำบลหนองสังข์

ขบวนกลองตุ้มตำบลหนองสังข์

กิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5

กิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5

โครงการคลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการคลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานประเพณีแข่งเรือยาวตำบลหนองสังข์ ประจำปี 2562

งานประเพณีแข่งเรือยาวตำบลหนองสังข์ ประจำปี 2562

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

โครงการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ปี 2562

โครงการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ปี 2562

โครงการคลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ)

โครงการคลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ)

ชาวตำบลหนองสังข์นำหลักธรรม(เบญจศีลและเบญจธรรม) มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

ชาวตำบลหนองสังข์นำหลักธรรม(เบญจศีลและเบญจธรรม) มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

เยาวชนเด็กนักเรียนตำบลหนองสังข์เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานและหมู่บ้านรักษาศีล 5

เยาวชนเด็กนักเรียนตำบลหนองสังข์เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานและหมู่บ้านรักษาศีล 5

การฟ้อนรำของชาวไทกะเลิงตำบลหนองสังข์

การฟ้อนรำของชาวไทกะเลิงตำบลหนองสังข์

นั่งซาเล้ง เบิ่งแยงวิถีไทกะเลิง

นั่งซาเล้ง เบิ่งแยงวิถีไทกะเลิง

การฟ้อนรำของชาวไทกะเลิงตำบลหนองสังข์

การฟ้อนรำของชาวไทกะเลิงตำบลหนองสังข์

กิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5

กิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5

กิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5

กิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความรู้เกี่ยวกับภาษีป้าย ตอนที่ 4 (21 ก.พ. 2565 | อ่าน 42 ครั้ง)
ความรู้เกี่ยวกับภาษีป้าย ตอนที่ 3 (21 ก.พ. 2565 | อ่าน 37 ครั้ง)
ความรู้เกี่ยวกับภาษีป้าย ตอนที่ 2 (21 ก.พ. 2565 | อ่าน 36 ครั้ง)
ความรู้เกี่ยวกับภาษีป้าย ตอนที่ 1 (11 ก.พ. 2565 | อ่าน 55 ครั้ง)
ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (31 ม.ค. 2565 | อ่าน 53 ครั้ง)
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน (ภ.ด.ส.1) ปี 2565 (21 ม.ค. 2565 | อ่าน 80 ครั้ง)
ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ (จากกรมธนารักษ์) (21 ม.ค. 2565 | อ่าน 95 ครั้ง)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 (20 ม.ค. 2565 | อ่าน 73 ครั้ง)
ประกาศเรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ (07 ธ.ค. 2564 | อ่าน 130 ครั้ง)
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ภาษี (07 ธ.ค. 2564 | อ่าน 126 ครั้ง)
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างตัดถนนลูกรังสายใหม่สายทางนากะเดา-ทางสายหนองกุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09 พ.ค. 2565 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๙๐๐ โด๊ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 พ.ค. 2565 | อ่าน 5 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ (06 พ.ค. 2565 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกุง หมุ่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 พ.ค. 2565 | อ่าน 0 ครั้ง)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ประจำเดือนเมษษยน 2565 (05 พ.ค. 2565 | อ่าน 4 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านนายทัน เชื้อบริบูรณ์ ไปทางทิศเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02 พ.ค. 2565 | อ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02 พ.ค. 2565 | อ่าน 8 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 (26 เม.ย. 2565 | อ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และบอร์ดประกาศ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ขององค์กร จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 เม.ย. 2565 | อ่าน 17 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรอกแม่แรง 5 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 เม.ย. 2565 | อ่าน 14 ครั้ง)
 
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
The Blisz พรีเมี่ยม ทาวน์โฮม สาทร-จรัญ35 ทาวน์โฮม 3 ชั้นครึ่ง 13 พ.ค. 2565
pg slot game เฟรม 11 พ.ค. 2565
pg ดิน 04 พ.ค. 2565
6 ขั้นตอนจัดสวนสวย.....ทำเองได้ไม่ยาก กรีนนี่กราส 29 เม.ย. 2565
มาใหม่!! โปรโมชั่นเกม PGSLOT โบนัสฟรี100 นำโชค 26 เม.ย. 2565
สล็อตpg ค่ายเกมที่เล่นแล้วได้เงินมากทีสุด หมวยฟ้าพารวย 19 เม.ย. 2565
The Blisz พรีเมี่ยม ทาวน์โฮม สาทร-จรัญ35 ทาวน์โฮม 3 ชั้นครึ่ง 26 มี.ค. 2565
เรื่องที่ขอ 08 ก.พ. 2565
pg game ตัน 26 ม.ค. 2565
เกมที่ต้องลอง พัน 21 ม.ค. 2565
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กเล็ก(ศพด.บ้านคำเม็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กเล็ก(ศพด.บ้านหนองสังข์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กเล็ก(ศพด.วัดสิงห์ทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.(เดือนเมษายน - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กเล็ก(ศพด.หนองห้าง) (30 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนเมษายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างซ่อมแซมฝายห้วยปลาเค้า บ้านคำเม็ก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
อาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนเมษายน ๒๕๖๕) (25 มี.ค. 2565) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
อาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.(เดือนเมษายน - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕) (25 มี.ค. 2565) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.(เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ม.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 
    พฤษภาคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
แบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
 
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS