นายเวชดุศิต อาจวิชัย
ปลัด อบต./ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.หนองสังข์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2016
ปรับปรุง 26/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 251874
Page Views 602051
 
ประมวลภาพกิจกรรมenlightened
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 คณะกรรมการนิเทศติดตามฯ ออกนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสังข์ อบต.หนองสังข์

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 คณะกรรมการนิเทศติดตามฯ ออกนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสังข์ อบต.หนองสังข์

ประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการเสนอโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองสังข์ (3)

ประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการเสนอโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองสังข์ (3)

กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ อบต.หนองสังข์ ร่วมกับ มทบ.210 ผู้นำชุมชน และหน่วยงานอื่่นๆ

กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ อบต.หนองสังข์ ร่วมกับ มทบ.210 ผู้นำชุมชน และหน่วยงานอื่่นๆ

ฝึกอบรมอาชีพช่างตัดผม

ฝึกอบรมอาชีพช่างตัดผม

กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ อบต.หนองสังข์ ร่วมกับ มทบ.210 ผู้นำชุมชน และหน่วยงานอื่่นๆ

กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ อบต.หนองสังข์ ร่วมกับ มทบ.210 ผู้นำชุมชน และหน่วยงานอื่่นๆ

กิจกรรมทำความสะอาดภายในตำบล

กิจกรรมทำความสะอาดภายในตำบล

ประชุมประชาคมผู้นำท้องถิ่น

ประชุมประชาคมผู้นำท้องถิ่น

ขบวนกลองตุ้มตำบลหนองสังข์

ขบวนกลองตุ้มตำบลหนองสังข์

งานประเพณีแข่งเรือยาวตำบลหนองสังข์ ประจำปี 2559

งานประเพณีแข่งเรือยาวตำบลหนองสังข์ ประจำปี 2559

โครงการคลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการคลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานประเพณีแข่งเรือยาวตำบลหนองสังข์ ประจำปี 2562

งานประเพณีแข่งเรือยาวตำบลหนองสังข์ ประจำปี 2562

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

โครงการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ปี 2562

โครงการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ปี 2562

โครงการคลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ)

โครงการคลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ)

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (23 พ.ย. 2564 | อ่าน 4 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น (21 ต.ค. 2564 | อ่าน 32 ครั้ง)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.หนองสังข์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.หนองสังข์ (07 ต.ค. 2564 | อ่าน 32 ครั้ง)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.หนองสังข์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (07 ต.ค. 2564 | อ่าน 28 ครั้ง)
ประกาศ อบต.หนองสังข์ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (04 ต.ค. 2564 | อ่าน 24 ครั้ง)
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (09 ก.ย. 2564 | อ่าน 96 ครั้ง)
ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนชาวตำบลหนองสังข์ ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.ณ อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองสังข์ (13 ก.ค. 2564 | อ่าน 105 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนเมษายน 2564 (17 พ.ค. 2564 | อ่าน 118 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 (09 เม.ย. 2564 | อ่าน 148 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนมีนาคม 2564 (07 เม.ย. 2564 | อ่าน 154 ครั้ง)
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.(เดือนธันวาคม ๒๕๖๔-มกราคม ๒๕๖๕) (26 พ.ย. 2564 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เดือนธันวาคม ๒๕๖๔-มกราคม ๒๕๖๕) (26 พ.ย. 2564 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ ใช้ในการดำเนินงานเลือกตั้ง จำนวน 9 รายการ (24 พ.ย. 2564 | อ่าน 3 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ เอ4 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ย. 2564 | อ่าน 4 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 พ.ย. 2564 | อ่าน 7 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึกปริ้นเตอร์ในการเลือกตั้ง จำนวน 1 รายการ (09 พ.ย. 2564 | อ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 4 รายการ (09 พ.ย. 2564 | อ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการเลือกตั้ง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03 พ.ย. 2564 | อ่าน 50 ครั้ง)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 (03 พ.ย. 2564 | อ่าน 13 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ต.ค. 2564 | อ่าน 16 ครั้ง)
 
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
ขออนุญาตใช้พื้นที่ประชาสัมพันธ์ ข่าวดี 8889 25 ก.ย. 2564
เรียนรู้การเงินออนไลน์ gaming 20 ก.ย. 2564
แนะนำวิธีทำงานไปเล่นเกมส์ไปก็ได้ตัง ทดลองฟรีได้เลยค่ะ gaming 15 ก.ย. 2564
Why use genuine windows? ทำไมต้องใช้วินโดวส์แท้ ? iFin 09 ส.ค. 2564
ประกาศรับสมัครงาน หางาน หาคนทำงาน ประกาศรับสมัครงาน หางาน หาคนทำงาน 05 ส.ค. 2564
แบบไหนตอบโจทย์คนอยากมีเว็บสุด ระหว่าง VPS Hosting และ Cloud Hosting iepstudy 27 พ.ค. 2564
การช่วยเหลือโรคโควิด 19 3480700022601 29 เม.ย. 2564
ทำไมโพสไม่ได้ rigobtole422 29 เม.ย. 2564
สอบถามสถานที่ท่องเที่ยวตำบลหนองสังข์ rplynbegvy 27 เม.ย. 2564
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.(เดือนธันวาคม ๒๕๖๔-มกราคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เดือนธันวาคม ๒๕๖๔-มกราคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
อาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เดือนธันวาคม ๒๕๖๔-มกราคม ๒๕๖๕) (24 พ.ย. 2564) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
อาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.(เดือนธันวาคม ๒๕๖๔-มกราคม ๒๕๖๕) (24 พ.ย. 2564) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุ ใช้ในการดำเนินงานเลือกตั้ง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ย. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ เอ๔ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ย. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 
    พฤศจิกายน 2564   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
แบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
 
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS