นายศิริพงษ์ เหง้าสุวรรณ
นายก อบต.หนองสังข์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2016
ปรับปรุง 14/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 276160
Page Views 639365
 
ประมวลภาพกิจกรรมenlightened
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 คณะกรรมการนิเทศติดตามฯ ออกนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสังข์ อบต.หนองสังข์

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 คณะกรรมการนิเทศติดตามฯ ออกนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสังข์ อบต.หนองสังข์

ประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการเสนอโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองสังข์ (3)

ประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการเสนอโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองสังข์ (3)

กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ อบต.หนองสังข์ ร่วมกับ มทบ.210 ผู้นำชุมชน และหน่วยงานอื่่นๆ

กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ อบต.หนองสังข์ ร่วมกับ มทบ.210 ผู้นำชุมชน และหน่วยงานอื่่นๆ

ฝึกอบรมอาชีพช่างตัดผม

ฝึกอบรมอาชีพช่างตัดผม

กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ อบต.หนองสังข์ ร่วมกับ มทบ.210 ผู้นำชุมชน และหน่วยงานอื่่นๆ

กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ อบต.หนองสังข์ ร่วมกับ มทบ.210 ผู้นำชุมชน และหน่วยงานอื่่นๆ

กิจกรรมทำความสะอาดภายในตำบล

กิจกรรมทำความสะอาดภายในตำบล

ประชุมประชาคมผู้นำท้องถิ่น

ประชุมประชาคมผู้นำท้องถิ่น

ขบวนกลองตุ้มตำบลหนองสังข์

ขบวนกลองตุ้มตำบลหนองสังข์

งานประเพณีแข่งเรือยาวตำบลหนองสังข์ ประจำปี 2559

งานประเพณีแข่งเรือยาวตำบลหนองสังข์ ประจำปี 2559

โครงการคลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการคลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานประเพณีแข่งเรือยาวตำบลหนองสังข์ ประจำปี 2562

งานประเพณีแข่งเรือยาวตำบลหนองสังข์ ประจำปี 2562

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

โครงการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ปี 2562

โครงการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ปี 2562

โครงการคลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ)

โครงการคลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ)

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ (07 ธ.ค. 2564 | อ่าน 23 ครั้ง)
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ภาษี (07 ธ.ค. 2564 | อ่าน 23 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (23 พ.ย. 2564 | อ่าน 35 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น (21 ต.ค. 2564 | อ่าน 56 ครั้ง)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.หนองสังข์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.หนองสังข์ (07 ต.ค. 2564 | อ่าน 60 ครั้ง)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.หนองสังข์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (07 ต.ค. 2564 | อ่าน 67 ครั้ง)
ประกาศ อบต.หนองสังข์ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (04 ต.ค. 2564 | อ่าน 53 ครั้ง)
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (09 ก.ย. 2564 | อ่าน 156 ครั้ง)
ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนชาวตำบลหนองสังข์ ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.ณ อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองสังข์ (13 ก.ค. 2564 | อ่าน 145 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนเมษายน 2564 (17 พ.ค. 2564 | อ่าน 146 ครั้ง)
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเม็ก-นาโพธิ์ บ้านคำเม็ก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (07 ม.ค. 2565 | อ่าน 0 ครั้ง)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ประจำเดือนธันวาคม 2564 (30 ธ.ค. 2564 | อ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยเซิง 2 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสังข์ กว้าง 12 เมตร ยาว 8 เมตร ลึก 3.5 เมตร สูง 2 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 ธ.ค. 2564 | อ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยเซิง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสังข์ กว้าง 18 เมตร ยาว 8 เมตร ลึก 3.5 เมตร สูง 2 เมตร ตามแบบ มข.2527 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 ธ.ค. 2564 | อ่าน 13 ครั้ง)
ประกาศรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564 (22 ธ.ค. 2564 | อ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์กู้ชีพ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน บจ ๙๓๔๑ นครพนม ทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๑ ๕๑ ๐๐๐๑ (15 ธ.ค. 2564 | อ่าน 13 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.99-003 สายบ้านคำเม็ก-นาโพธิ์ บ้านคำเม็ก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสังข์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (09 ธ.ค. 2564 | อ่าน 19 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยเซิง 2 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสังข์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (07 ธ.ค. 2564 | อ่าน 18 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยเซิง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (02 ธ.ค. 2564 | อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.99-003 สายบ้านคำเม็ก-นาโพธิ์ บ้านคำเม็ก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสังข์ (29 พ.ย. 2564 | อ่าน 18 ครั้ง)
 
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
ยินดีกับ นายก อบต.คนใหม่ คนหนองแคมป์ 15 ม.ค. 2565
pg เบลล่า 12 ม.ค. 2565
เข้ามาร่วมสนุกกับเรา pong 12 ธ.ค. 2564
สมัครฟรี พีจี boombom 11 ธ.ค. 2564
ขออนุญาตใช้พื้นที่ประชาสัมพันธ์ ข่าวดี 8889 25 ก.ย. 2564
เรียนรู้การเงินออนไลน์ gaming 20 ก.ย. 2564
แนะนำวิธีทำงานไปเล่นเกมส์ไปก็ได้ตัง ทดลองฟรีได้เลยค่ะ gaming 15 ก.ย. 2564
Why use genuine windows? ทำไมต้องใช้วินโดวส์แท้ ? iFin 09 ส.ค. 2564
ประกาศรับสมัครงาน หางาน หาคนทำงาน ประกาศรับสมัครงาน หางาน หาคนทำงาน 05 ส.ค. 2564
แบบไหนตอบโจทย์คนอยากมีเว็บสุด ระหว่าง VPS Hosting และ Cloud Hosting iepstudy 27 พ.ค. 2564
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยเซิง ๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองสังข์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๘ เมตร ลึก ๓.๕ เมตร สูง ๒ เมตร ตามแบบ มข.๒๕๒๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยเซิง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองสังข์ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๘ เมตร ลึก ๓.๕ เมตร สูง ๒ เมตร ตามแบบ มข.๒๕๒๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.๙๙-๐๐๓ สายบ้านคำเม็ก-นาโพธิ์ บ้านคำเม็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองสังข์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐-๐.๕๐ เมตร องค์กา (09 ธ.ค. 2564) ประกาศราคากลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.๙๙-๐๐๓ สายบ้านคำเม็ก-นาโพธิ์ บ้านคำเม็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองสังข์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐-๐.๕๐ เมตร องค์กา (09 ธ.ค. 2564) ประกาศเชิญชวน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยเซิง ๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองสังข์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๘ เมตร ลึก ๓.๕ เมตร สูง ๒ เมตร ตามแบบ มข.๒๕๒๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07 ธ.ค. 2564) ประกาศราคากลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยเซิง ๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองสังข์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๘ เมตร ลึก ๓.๕ เมตร สูง ๒ เมตร ตามแบบ มข.๒๕๒๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07 ธ.ค. 2564) ประกาศเชิญชวน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยเซิง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองสังข์ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๘ เมตร ลึก ๓.๕ เมตร สูง ๒ เมตร ตามแบบ มข.๒๕๒๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02 ธ.ค. 2564) ประกาศราคากลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยเซิง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองสังข์ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๘ เมตร ลึก ๓.๕ เมตร สูง ๒ เมตร ตามแบบ มข.๒๕๒๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02 ธ.ค. 2564) ประกาศเชิญชวน
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.(เดือนธันวาคม ๒๕๖๔-มกราคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 
    มกราคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
แบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
 
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS